Inleiding

Thoorn.nl hecht veel waarde aan een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke maatregelen wij hebben getroffen om je gegevens zo veilig mogelijk op te slaan, waarom wij bepaalde gegevens opslaan, en wat je rechten zijn omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Welke partij is de verwerkingsverantwoordelijke bij Thoorn.nl?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Thoorn.nl en met welke doeleinden?
 4. Hoe slaat Thoorn.nl persoonsgegevens veilig op?
 5. Met wie deelt Thoorn.nl persoonsgegevens?
 6. Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU?
 7. Wat zijn mijn rechten als klant bij Thoorn.nl met betrekking tot persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer, het IP-adres van je computer of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een los telefoonnummer is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie dat telefoonnummer is.

2. Welke partij is de verwerkingsverantwoordelijke bij Thoorn.nl?

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:
Thoorn.nl
Tweede Nassaustraat 7
1052 BJ Amsterdam
Nederland
E-mail:
Telefoon: +31 20 - 370 6070
Website: https://www.thoorn.nl/

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Thoorn.nl en met welke doeleinden?

Als je als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Thoorn.nl, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Je voor- en achternaam: Wordt gebruikt voor het onderhouden van contact. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen, bijvoorbeeld om te controleren of de klant eigenaar is van het opgegeven IBAN.
 • Je e-mailadres: Wordt gebruikt voor het onderhouden van contact en het toesturen van belangrijke informatie. Er kan bijvoorbeeld een e-mail worden gestuurd zodra er een uitbetaling heeft plaatsgevonden of er gegevens op de website zijn gewijzigd. Ook kan er contact worden opgenomen indien er een actie moet worden uitgevoerd of er een klacht van de telecomprovider is binnengekomen omtrent een telefoonnummer welke door je account is gebruikt.
 • Je telefoonnummer(s) en gespreksdetails: De telefoonnummers waarmee naar onze betaalnummers worden gebeld worden opgeslagen. Ook worden het exacte tijdstip en gespreksduur van elk gesprek naar ons betaalnummer opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt om het saldo van je account vast te stellen en inzicht te geven hoe het saldo is opgebouwd. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt en doorgegeven om misbruik op te sporen. Wij kunnen bijvoorbeeld van een klacht van de telecomprovider achterhalen (eventueel i.c.m. de gespreksdetails) bij welke klant(en) dit telefoonnummer is gebruikt.
 • Je IBAN en bijbehorende tenaamstelling: Deze gegevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen. De telecomprovider kan mogelijk in combinatie met de gebruikte telefoonnummers verifiëren of de gegevens bekend bij Thoorn.nl overeenkomen met de gegevens die bij de telecomprovider zijn bekend.
 • Je IP-adres en apparaatgegevens: Alle IP-adressen en de meest recente apparaatgegevens ('user agent') waarmee je inlogt op Thoorn.nl worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen. Denk aan het achterhalen of een account waarbij misbruik is geconstateerd in connectie kan worden gebracht met een ander account aangemaakt op dezelfde locatie.
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar gehuurde, beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

4. Hoe slaat Thoorn.nl persoonsgegevens veilig op?

De bescherming van je persoonsgegevens is voor Thoorn.nl van groot belang. Thoorn.nl neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Thoorn.nl verzoeken wij je contact op te nemen via . Thoorn.nl zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je melding reageren.

5. Met wie deelt Thoorn.nl persoonsgegevens?

Thoorn.nl deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Thoorn.nl kan je persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst omschreven in onze Algemene Voorwaarden of op grond van wettelijke verplichtingen. Je persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld met derden worden gedeeld bij het vermoeden van misbruik. De telecomprovider kan dan controleren of de persoonsgegevens van de klant van Thoorn.nl overeenkomen met de gegevens die bij de telecomprovider zijn bekend. Op deze manier kan de telecomprovider verifiëren of de klant de rechtmatige eigenaar is van de aansluiting.

Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Thoorn.nl, sluit Thoorn.nl een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

6. Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU?

Thoorn.nl geeft enkele bezoekersgegevens door aan derden buiten de EU. Thoorn.nl maakt voor analytische doeleinden gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door de Google Analytics cookies wordt gegenereerd over je gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door een Google Analytics-server in de Verenigde Staten. Thoorn.nl heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Thoorn.nl heeft in deze overeenkomt Google geen toestemming gegeven om de Google Analytics-gegevens van Thoorn.nl met Google te delen ter verbetering van de producten en diensten van Google, of toegang te geven aan accountspecialisten of voor technische ondersteuning. Verder worden de gegevens niet door Google gebruikt voor benchmarking.

Ter voorkoming van het verwerken van persoonsgegevens door Google maakt Thoorn.nl gebruikt van IP-anonimisering in Google Analytics. Hierdoor wordt je IP-adres niet volledig opgeslagen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een geforceerde versleutelde verbinding naar Google Analytics.
Door onze website te gebruiken, stemt je in met de verwerking van gegevens over je door Google Analytics op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Het is tevens mogelijk om je af te melden voor de verwerking van gegevens door Google Analytics. Installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

7. Wat zijn mijn rechten als klant bij Thoorn.nl met betrekking tot persoonsgegevens?

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Thoorn.nl van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Thoorn.nl deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar . Wel stellen wij vooraf graag vast dat dit verzoek daadwerkelijk van jezelf afkomstig is. Thoorn.nl vraagt je dan ook om je verzoek te sturen vanaf het e-mailadres dat bij ons bekend is. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat je geen toegang meer hebt tot dit e-mailadres, verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg wel dat je in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart hebt gemaakt. Op deze manier bescherm je je privacy. Thoorn.nl zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je verzoek reageren.
Indien je niet meer gebruik wenst te maken van Thoorn.nl kun je op verzoek je account opzeggen en uit onze administratie laten verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen naar . In verband met de fiscale bewaarplicht kan Thoorn.nl niet alle gegevens verwijderen, Thoorn.nl is namelijk verplicht gegevens omtrent uitbetalingen 7 jaar te bewaren.

Klachten

Als je klachten of vragen hebt over hoe Thoorn.nl je persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij je contact op te nemen met . Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je verzoek reageren en, indien nodig, een voorgestelde oplossing aanbieden. De herkomst van een klacht of vraag heeft geen invloed op de afhandeling, waardoor het mogelijk en niet nadelig is om anoniem een klacht in te dienen of een vraag te stellen.
Indien je van mening bent dat Thoorn.nl je persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Thoorn.nl op je verzoek, dan hebt je het recht hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.